Brulez Coaching & Consultancy biedt professionele expertise op gebied van Coaching, Training, Human Resource Management en Organisatieontwikkeling.

Vanuit dit werkveld heeft Brulez Coaching & Consultancy zich gespecialiseerd in Business Spiritualiteit, een nog betrekkelijk nieuwe visie op individuele vraagstukken en organisatievraagstukken waarbij van binnen uit – en niet, zoals gebruikelijk, van buiten af – wordt onderzocht wat nodig is om tot vernieuwing te komen.

De missie van Brulez Coaching & Consultancy is om op een pragmatische wijze de brug te slaan tussen spiritualiteit en werk. In onze visie verbinden wij op nuchtere wijze ziel én zakelijkheid. Hoofd én hart. Doel hiervan is het aanboren van werkelijke passie en betrokkenheid in mens en organisatie.

Brulez Coaching & Consultancy onderhoudt duurzame samenwerkingsverbanden met uitstekende (HR-) professionals, trainers en docenten. Deze flexibele netwerkorganisatie-structuur maakt optimale inzet van professionals mogelijk.